Hanh Bui Thuy je Chief Product Officer komplexního řešení digitální správy budov BeiT. Jejím posláním je celý „end-to-end“ proces softwarového produktu. Osobně stojí u návrhu každého komponentu, řídí návrh, vývoj, testování a zavádění produktu u zákazníků.

V BeiT začínala na pozici projektové manažerky a v současnosti představuje hlavní analytickou a řídící jednotku. Má na starosti softwarový tým, customer excellence tým a projektový management. Je osobně zainteresovaná v návrhu jednotlivých komponent na základě business požadavků. Ty vychází z business analýz a mapování komplexní architektury na řízení vývojových cyklů, testování a instalace zákazníkovi. 

Komplexní produkt BeiT se vyznačuje propojením hardware i software s IoT (Internet of Things) technologií. Hanh má na starosti implementační projekty a přípravu zákazníků na toto řešení, včetně onboardingu a zaškolování. Další částí její práce je validace samotních výstupů a čištění dat. Součástí toho je i klientská podpora a manažerské procesy při řízení změn. 

Hanh Bui Thuy je absolventkou Katedry severoamerických studií na Karlově Univerzitě v Praze a ČTU v oboru Management inovačních projektů. Je držitelkou certifikátu metody Kanban managementu a Scrum Product Owner (CSPO). V BeiT působí od roku 2020.

Dobrý den, Hanko, na úvod nám prosím představte, co je BeiT?

S nápadem na řešení, které dnes BeiT poskytuje, přišel náš CEO Miro Hachlinec. Vizí naší firmy je zcela modernizovat a zefektivnit správu nemovitostí, která byla doposud značně zastaralá, nepřehledná a vyžadovala manuální práci. BeiT přinesl na trh vlastní hardwarové i softwarové technologie, které doposud roztříštěné procesy spojené se správou budov slučují na jedno místo.

Namísto ročního vyúčtování na nepřehledném papíře má koncový zákazník skrze jedinou mobilní aplikaci takřka v reálném čase přehled nejen o svých energetických spotřebách, ale i veškerých fakturách, aktuálních cenách dodavatelů energií a dalším datech. BeiT zároveň maximálně zjednodušuje kontrolu a servis všech nasazených technologií.

V této oblasti je digitalizace zatím na velmi nízké úrovni. Je to něco, čeho jste se rozhodli s BeiT využít?

Je to tak. Existuje několik dílčích řešení od našich konkurentů, která odpovídají na určité problémy v oboru. Protože je však digitalizace odvětví tak nízká, představují dílčí řešení pro naše klienty často další náklady spojené s neustálou integrací a synchronizací dat. BeiT přináší ucelené řešení, které centralizuje celou strukturu potřeb, a to nejen našich přímých klientů, ale také jejich zákazníků a dodavatelů.

Jaká byla vaše cesta do technologického startupu?

Během studia mezinárodních vztahů jsem věděla, že práce ve státních institucích pro mě nebude dostatečně dynamická, a tak jsem se poohlížela po jiných odvětvích. Pražská startupová scéna v té době zažívala boom, ale pro mě to byly stále ještě začátky. Startupové prostředí vás neuvěřitelným způsobem tlačí kupředu, vy mu musíte na oplátku věnovat „kus sebe”.

Já jsem tehdy neměla pocit, že ten kousek mého já za to stojí. Věděla jsem však, že pokud chci jednou v takovém prostředí pracovat, musím začít včas, a to se nakonec ukázalo jako správný krok. První pracovní zkušenost v největší pražské vzdělávací společnosti mě utvrdila v mých koordinačních a vůdčích schopnostech. Následně jsem si vyzkoušela i práci projektové manažerky v jedné mezinárodní technologické firmě. Po čtyřech letech jsem si řekla, že mám co nabídnout. Mezitím jsem dokončila druhou vysokou školu, která mě vzdělala v oblasti projektového řízení a leadershipu a já se vydala vstříc startupovému světu. S BeiTem to byla láska „na první pohovor”. 🙂

Co máte v BeIT na starost?

Oficiálně zastávám pozici Chief Product Officer. V lidském jazyce to znamená celý komplexní proces od analýzy a návrhu produktu, řízení vývoje, testování, dodání zákazníkovi, zaškolování, onboarding, řízení změn, řízení projektu u zákazníka, dodání milníků a HR mých týmů. Tolik a zároveň tak málo – přesně tak, jak to má ve startupu být.

Pracujete ve vedoucí pozici v převážně mužském oboru, jaké to pro vás je?

Bez ohledu na to, zda jsem žena v mužském oboru nebo muž v ženském, množství práce a úsilí, které musí člověk vynaložit, aby dosáhl toho co chce, a v oboru, který si sám zvolil, je naprosto stejné.

Teprve při odpovědi na tuto otázku mi došlo, jak moc si neuvědomuji, že pracuji na vedoucí pozici v oboru, kde převažují muži. To pro mě však nikdy nebyla proměnná. Kdybych měla trochu víc mezi nohama a trochu méně na hrudi, pracovala bych pro dosažení svých cílů stejně usilovně jako doposud. 

Co byste doporučila ostatním ženám, které chtějí začít v oboru, kterému se věnujete?

V prvé řadě stereotypy o „mužském oboru” ignorovat. Nelze samozřejmě přehlížet, že řada žen čelí v jiných firmách a odvětvích výrazně odlišnějším podmínkám. V IT však máme štěstí, že tomu tak není. Myslím si, že pokud by na sebe žena takovým způsobem v IT firmě nahlížela, poškozovala by samu sebe a své sebevědomí. Vše co děláte je pouze výsledkem vaší práce.

Vývoj platformy řešíte interně, nebo využíváte i externích služeb a firem?

Vývoj vychází především z naší „dílny”. Vývojový tým dále doplňuje několik odborníků z partnerské společnosti. Jeden z našich modulů je také částečně integrován s jiným produktem.

Potýkáte se stejně jako jiné DEV týmy s nedostatkem specialistů?

Ano, výrazně. Abychom se s BeiT dostali tam kam chceme, potřebovali bychom v ideálním případě přibližně třikrát větší tým, než v jakém aktuálně náš produkt vyvíjíme. Nedostatek počátečních zdrojů jsme museli kompenzovat optimalizací procesů, lepším plánováním obchodních cílů a strukturováním týmu. Především však kreativitou, efektivitou a vytrvalostí. Pokud bychom nebyli schopni získat natolik kvalitní vývojáře, kteří s námi vydrželi i v turbulentních časech, nedokázali bychom na trh přinést natolik komplexní produkt.

Kolik peněz dokáže řešení od BeIT správcovským firmám ušetřit? Profitují z toho i samotní obyvatelé budovy?

Odhadujeme, že ušetří 35 procent současných nákladů a vygeneruje 40 procent dodatečných tržeb díky dalším službám, které budou moci nabídnout svým klientům (a které dříve nemohli). Pro koncové zákazníky to znamená nulové, nebo zanedbatelné navýšení nákladů na služby správy a díky možnosti sledovat a optimalizovat svou spotřebu výrazné úspory nákladů na energie.

Zdá se, že BeIT je poměrně snadno převoditelný produkt. Plánujete díky tomu expanzi na zahraniční trhy?

Myslím, v tom si byl BeiT jist už v okamžiku svého vzniku. Naše analýzy ukazují, že správa nemovitostí není v zahraničí oproti Česku příliš modernější, ne-li dokonce horší. V současné době proto máme sjednané pilotní projekty například v Německu, Francii či Španělsku. Zde hodláme otestovat naši rychlost a flexibilitu při lokalizaci produktu, ale i jeho kompatibilitu s trhem nebo místními legislativními a účetními podmínkami.

Avatar Autor
Radim Oulehla

Nadšenec do e-commerce, online marketingu a FinTechů. Chorobný minimalista a odpůrce nesmazaných e-mailů. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!