Pokud investujte do akcií, neměl by vám uniknout projekt Analytical Platform, webová platforma, která poskytuje aplikaci pro zefektivnění investičních portfolií.

Na webu Analytical Platform je aktuálně možné vyzkoušet měsíční neomezené předplatné nástrojů pro podporu investičního rozhodování. Toho jsme využili i v redakci Fintree.

Analytical Platform – zázemí a informace

Za projektem stojí česká skupina CCFR (společnosti CCF RESEARCH, a.s. a CCFR SOFTWARE, s.r.o.), ve spolupráci s Mendelovou a Masarykovou univerzitou. Nabízené aplikace jsou postaveny na využívání big data a strojového učení. Vedoucím výzkumných aktivit je v rámci skupiny společnost CCF RESEARCH, a.s., která byla založena již v roce 2011 a finančnímu výzkumu se věnuje od roku 2016.

Zdroj: Kurzy.cz

Služby jsou poskytovány formou subscription, případně API. Nejedná se tedy o platformu, kam byste přímo posílali peníze. Srovnání lze proto provádět se službami jako je Visible Alpha, New Constructs, Seeking Alpha, částečně také s hegemonem investičních trhů, službou Bloomberg Terminal. 

Platforma aktuálně nabízí napojení na amerického brokera Interactive Brokers, respektive tvorbu automatizovaných příkazů pro jeho Trading Workstation.

S čím platforma pomůže?

V platformě jsou k dispozici následující aplikace, StockPicking Lab, Pattern Lab a Portfolio Manager, které si detailněji rozebereme v následujících řádcích. 

Vzhledem k zamření projektu půjdeme v této recenzi více do hloubky, respektive na daných aplikacích si vysvětlíme, jak vůbec funguje používání strojového učení v oblasti investic. Výzkumníci z Analytical Platform by nám v následujících měsících měli přispívat do blogu právě články z oblasti investičního výzkumu.

StockPicking Lab 

Aplikace postavená na multifaktorovém investování v kombinaci s využitím strojového učení. 

Uživatelé platformy dostávají každý měsíc k dispozici seznam akcií seřazených od nejvíce podhodnocené po nejvíce nadhodnocenou. 

Akcie jsou hodnoceny relativně mezi sebou. Logika je, že nejvíce podhodnocené akcie by měly dlouhodobě růst rychleji než ty nadhodnocené. 

Akcie jsou v současné verzi hodnoceny vždy na měsíc dopředu, takže každý měsíc by měl uživatel provést úpravu portfolia.

Multifaktorové investování a zapojní AI

Faktorové investování je proces založený na analýze specifických ukazatelů, jako jsou hospodářské výsledky, momentum ceny nebo analýzy makroekonomických ukazatelů. Známých je více než 10 000 finančních ukazatelů a každým dnem přibývají nové. Analytical Platfrom uvádí, že v aktuálně nasazeném modelu pro ohodnocování akcií ve StockPicking Lab hodnotí okolo 3000 ukazatelů

Analýza takto obrovského množství ukazatelů, hledání souvislostí, významnosti, odstraňování vzájemné korelace, je ideálním úkolem pro strojové učení. AI tedy pomáhá k vytvoření robustního modelu, který dokáže na dlouhé časové řadě naplňovat zadanou účelovou funkci, v případě produkčního modelu Analytical Platfrom se jedná dle autorů o metodu nejmenších čtverců. Více k teorii AP uvádí ve článku Stock Analysis with the Power of AI.

Stock market analysis of all factors.

StockPicking Lab tedy při každém přepočtu nakalibruje model, přiřadí váhy jednotlivým ukazatelům, napočte hodnoty ukazatelů u posuzovaných společností a následně je seřadí dle dosažených hodnot. Ukazatele jsou v aplikaci rozpadeny do 5 základních kategorií, kterými jsou Long-Term price dynamics, Short-Term price dynamics, Volume dynamics, Company growth factor, Intrinsic value factor, které se dále rozpadají na jednotlivé „podukazatele“.

Vypočítané predikce mohou uživatelé použít pro podporu svého investičního rozhodování nebo mají možnost „kopírovat“ předdefinované strategie.


V aplikaci jsou v současnosti k dispozici 2, AP US Large-Cap Hedged 1.5X Shares, která nakupuje nejvíce podhodnocené akcie a zároveň prodává nejvíce nadhodnocené. Dlouhodobě dosahuje výkonnosti 14 % a pomocí shortové složky má za cíl eliminovat propady v portfoliu. Dále pak AP US Large-Cap Aggressive Strategy, která nakupuje nejvíce podhodnocené akcie a jejím cílem je při stejném riziku (volatilitě) překonávat ve výkonnosti benchmark, index S&P500.

Pro jednoduché používání strategií Analytical Platfrom nabízí rebalanční aplikaci, do které se nahraje aktuální report z Interactive Brokers a aplikace vám připraví dávku příkazů, kterou podobně jako v případě firemního bankovnictví nahrajete zpět k brokerovi a v rámci pár minut upravíte portfolio dle nové predikce. 

Zde vidíme významnou přidanou hodnotu aplikace, jelikož ruční rebalance robustních portfolií například o 40 frakčních akciích může zabrat okolo 2 hodin času a je velice náchylná na chyby. Na druhou stranu je zde patrná i významná nevýhoda aplikace robustních strategií u Interactive Brokers (pro evropské uživatele), jelikož za každý obchod je hrazen poplatek okolo 1 USD. Analytical Platform proto uvádí, že aplikace uvedených strategií s měsíční úpravou portfolia se vyplatí přibližně od 20 000 USD. Platforma je však zaměřena především na kvalifikované investory a investiční společnosti, kde by tento limit neměl způsobovat významnější problémy. Naopak by bylo pravděpodobně žádoucí přinést i kratší rebalanční periodu.

Logika StockPicking Lab je postavena na stavbě robustních strategií, které vybírají akcie z podkladového koše akcií. Konkurenty strategií jsou tak hedgeové fondy (které jsou zároveň uživateli) nebo například ETF nakupující akciový index S&P500.

Výhody pro konečné uživatele jsou: lepší řízení investičních cílů (výkon / volatilita), vyšší pojištění investic (u IBKR je pojištění 500 000 USD ve srovnání s investicemi u evropských bank či brokerů, kde je pojištění zpravidla 20 000 EUR) a možnost okamžitého zlikvidnění portfolií bez dodatečných nákladů.

Nevýhodou je i přes významnou míru automatizace vyšší časová náročnost na správu portfolia.

Portfolio Manager

Jedná se o nástroj, který umožňuje v praxi aplikovat Moderní teorii portfolia laureáta Nobelovy ceny Harryho Markowitze, který se zaměřuje na maximalizaci výnosu a minimalizaci rizika, respektive dosažení optimálního poměru dle profilu uživatele. Více k této teorii.


Pokud se tedy rozhodnete danou teorii aplikovat, můžete využít hlavní výhody Analytical Platform, kterou je, že se nám nepodařilo najít konkurenční nástroj, který by obdobnou aplikaci nabízel (včetně služeb jako Bloomberg či Refinitiv). Jedná se z našeho pohledu o zajímavý a soifistikovaný nástroj, který umožňuje porovnávat konkrétní investiční portfolio s hranicí efektivních portfolií a upravovat složení portfolia dle zmíněné teorie.

Konkrétní příklad, jak aplikace funguje, uvádí Analytical Platform například v článku, který se zabývá analýzou portfolia Warrena Buffeta. Uživatel má také možnost vývoj svého portfolia v čase sledovat a aplikovat různá omezení dle svých expertních znalostí.


Nevýhodu můžeme jako u každé jiné teorie spatřovat v omezeních a nedokonalostech, která jsou s ní spojena. Bohužel jsme také nikde nedohledali informaci, jak v reálné praxi aplikace této teorie pomáhá zlepšit výkonnost.

Pattern Lab

Jedná se o aplikaci, která je postavena na vyhledávání cenových vzorů (patternů) ve svíčkovém grafu a následném zjišťování, jaký pohyb ceny po výskytu daného vzoru nastal. Pokud například v 60 % případů dokáže trader trafit správný cenový pohyb, může na tomto principu postavit svou obchodní strategii a využívat statistické výhody. 

Aplikace Pattern Lab mu k tomuto přístupu přináší prostředí, ve kterém si v prvním kroku může vybrat z aktiv, které chce obchodovat (ropa, zlato, akcie, a další), následně si vybere pattern pro testování (zvolí ze známých patternů, včetně jednoho unikátního vyvinutého přímo Analytical Platform) a na závěr zvolí časové okno, na kterém chce strategii testovat (denní, týdenní, měsíční). 

Ve druhém kroku mu aplikace ukáže výskyty vybraného patternu v daném časovém období a následně má uživatel možnost testovat parametry jeho obchodní strategie, tedy zvolí, zda spekuluje na růst, pokles, či obojí. Uvede, jaké riziko chce podstoupit (v zásadě se jedná o páku) a vstupní či výstupní pravidla, tedy jaký je Profit take a Stop loss simulovaných obchodů.

V posledním kroku Pattern Lab provede simulaci a zobrazí, jak by dopadly jednotlivé obchody a jak by přístup dopadl ve srovnání se strategií Buy and hold.

Pokud se uživateli podaří najít vhodnou strategii, uloží si ji a systém mu zasílá každý den po uzavření trhu notifikace, pokud se v datech objevil chtěný cenový vzor, tak aby jej uživatel mohl následně zobchodovat.

Největším konkurentem aplikace je pravděpodobně široce využíaný TradingView. Výhodou Pattern Labu je především zasílání notifikací a testování na dlouhé časové řadě. Velkou nevýhodou je bohužel obtížné nalezení efektivní strategie, což je způsobenou pouze denními daty a tím, že následný cenový pohyb v rámci jednoho dne nedokáže aplikace rozpoznat a automaticky tak simuluje, že obchod dopadl neúspěšně. Velkým zlepšením by proto bylo přidání kratších dat.

Celkové shrnutí

Analytical Platform představuje aplikaci, která umožňuje kombinovat investiční přístupy postavené na faktorovém investování, patternovém investování, známých i nových investičních teoriích a automatizaci.

Aplikace je určena především pro zkušenější tradery, kvalifikované investory a investiční společnosti, kterým mimo zlepšení výkonnosti přináší možnost lepšího obhájení investičního rozhodnutí postaveného na datech. 

Výstupy jsou poskytována formou webové aplikace a institucionálním investorům také prostřednictvím API. Pokud do těchto kategorií spadáte, určitě doporučujeme vyzkoušet měsíčního bezplatného trialu. Analytical Platform nabízí také další aplikace, jako jsou Summary of Financial Articles nebo nástroje pro backtestování a tvorbu investičních strategií.

Výhody

 • Dosažení vyšší výkonnosti portfolií prostřednictvím strojového učení a automatizace
 • Transparentní zobrazení kombinace výpočtu finančních ukazatelů a zároveň hodnocení významnosti váhy indikátorů důležitých v daném období.
 • Automatizace správy robustních portfolií u Interactive Brokers, významné zkrácení doby potřebné na správu portfolia.
 • 25X vyšší pojištění pro uživatele platformy než při standardních způsobech investování. Umožnění profesionální správy portfolia i reatilovým uživatelům.
 • Unikátní aplikace Portfolio Manager.

Nevýhody

 • Aplikace je ze své podstaty složitější, slabší UX.
 • Zaměření na zkušenější investory a B2B.
 • Ve StockPicking Lab jsou pouze akcie z indexu S&P100, dekompozice skóre je prozatím ukazována pouze v rámci hlavních cca 20 ukazatelů.
 • Pouze denní data v aplikaci Pattern Lab významně omezují její možnosti používání.
 • V aplikaci Portfolio Manager chybí statistické informace o praktickém zlepšení výkonnosti portfolií při jejím používání.
 • Chybí přímé napojení na brokera a plně automatická aplikace investičních přístupů (AOS).
Avatar Autor
Ondra Machač

Specialista na budování (nejen) obchodních vztahů. FinTech evangelista, který si bez technologie neuvaří ani čaj. Spoluzakladatel Podpořit.cz.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!