Keď sa mladý, kanadsko-ruský programátor Vitalik Buterin rozhodol vytvoriť úplne nový blockchain, ktorý umožní prevádzkovanie „svetového počítača“, možno ešte ani len netušil, akú revolúciu spôsobí jeho vynález na poli kryptomien.

Ethereum sa stalo historicky vôbec jednou z prvých platforiem, ktorá umožnila okrem tradičných peer-to-peer elektronických transakcií aj vytváranie takzvaných inteligentných zmlúv, ktoré sú základom pre fungovanie autonómnych decentralizovaných aplikácií.

Práve vďaka tomu si Ethereum v priebehu rokov vybudovalo status najpopulárnejšej smart kontraktovej platformy, ktorá stanovila základ pre inovácie decentralizovaných financií, NFT trhov či blockchainových hier. Na Ethereu začali postupne vznikať stovky rôznych decentralizovaných aplikácií zameraných na poskytovanie rozličných služieb, ktoré častokrát pripomínajú služby z tradičného sveta.

Aj samotné Ethereum sa však neustále vyvíja a snaží sa prispôsobiť svoje funkcie tak, aby obchodníkom poskytlo čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. S enormným prírastkom používateľov však Ethereum časom nebolo schopné efektívne škálovať, čo sa odrazilo na exponenciálne rastúcich poplatkoch v sieti. Práve to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa mnoho investorov začalo obzerať po lacnejších a rýchlejších alternatívach, o ktorých si myslia, že raz dokážu nahradiť Ethereum.

Alternatíve smart kontraktové platformy ponúkajú rôzne riešenia problémov, ktoré trápia samotné Ethereum. V skutočnosti však bolo mnoho konkurentov Etherea vytvorených práve preto, aby priamo riešili problém škálovateľnosti a vysokých poplatkov. Poďte sa spoločne s nami pozrieť na päť alternatívnych platforiem, ktoré sa snažia byť priamou konkurenciou platformy Ethereum.

Polkadot (DOT)

Jedným z kryptomenových zázrakov posledného býčieho trhu je kryptomena Polkadot. Polkadot je technologicky veľmi ambiciózny a perspektívny projekt, ktorého začiatky vývoja siahajú ešte do roku 2016. Genesis block siete však vznikol až 26. mája 2020, kedy bola sieť oficiálne spustená. Za relatívne krátke obdobie si však Polkadot získal pozornosť investorov po celom svete, vďaka čomu jeho cena vzrástla raketovým tempom.

Podstata tohto protokolu spočíva v tom, že umožňuje prevod ľubovoľných dát prostredníctvom blockchainu. Polkadot sa snaží vytvoriť a rozvíjať sieť takzvaných parachainov, ktoré sa budú môcť pripojiť k hlavnému reťazcu siete Polkadot a budú môcť medzi sebou nezávisle komunikovať. Cieľom je vytvoriť jednotný ekosystém, v ktorom budú môcť viaceré blockchainy fungovať na jednom spoločnom základe, ale každý z nich bude zameraný na vývoj a poskytovanie svojich vlastných služieb.

Vďaka existencií viacerých samostatných blockchainov dokáže Polkadot veľmi rýchlo a efektívne škálovať, pretože celková záťaž je rozdelená medzi jednotlivé paralelné blockchainy, ktoré sú pripojené k sieti Polkadot.

Dôležitou súčasťou vízie Polkadotu je hlavný sieťový reťazec, označovaný aj ako Relay Chain. Relay Chain je možné považovať za základný stavebný kameň celého systému, ktorý je hlavným komunikačným uzlom medzi jednotlivými parachainami v sieti. Relay Chain okrem toho zabezpečuje rýchlosť a plynulosť transakcií v rámci siete, ale nedisponuje funkcionalitou smart kontraktov.

Ak sa chce nejaký blockchainový projekt stať súčasťou ekosystému Polkadot, musí sa najprv stať víťazom takzvanej parachain aukcie. Víťazom aukcie sa stane vždy ten projekt, ktorý disponuje v prebiehajúcej aukcii najväčším množstvom DOT tokenov. Jednotlivé projekty môžu tokeny získať ich priamou kúpou, alebo si ich môžu “prenajať” od členov komunity Polkadot, ktorí v projekte vidia potenciál, výmenou za úrokový výnos alebo novovzniknuté tokeny konkrétneho projektu. Celkovo sa k hlavnému reťazcu však bude môcť pripojiť maximálne 100 parachainov.

Sieť Polkadot disponuje svojim vlastným tokenom s označením DOT, bol vytvorený pre tri hlavné účely, a to pre kontrolu nad ekosystémom, vykonávanie transakcií a komunikáciu.

Avalanche (AVAX)

S brilantným prístupom k riešeniu problémov škálovateľnosti a vysokých poplatkov prišiel Avalanche (AVAX), ktorý jedinečným spôsobom využíva tri odlišné blockchainy na vytvorenie interoperabilného a dôveryhodného prostredia, na ktorom môžu vývojári budovať svoje decentralizované aplikácie. Vývojári Avalanche o ňom tvrdia, že ide o “platoformu platforiem”, ktorá bojuje proti centralizácií a poskytuje alternatívu k sieťam, akou je napríklad Ethereum.

Hlavnou inováciou Avalanche je stratégia troch samostatných blockchainov na zjednodušenie procesov v sieti. V podstate ide o geniálnu kompozíciu blockchainového dizajnu, pretože každý blockchain sa špecializuje na svoje vlastné úlohy v rámci ekosystému Avalanche namiesto toho, aby ich všetky vykonával jeden samostatný blockchain.

Troj kompozícia Avalanche je tvorená z Exchange chainu (X-Chain), ktorý je ľahko programovateľný a umožňuje používateľom vytvárať nové digitálne aktíva, z Platform Chainu (P-Chain), ktorý slúži na koordinovanie validátorov v sieti a na udržiavanie, monitorovanie a vytváranie podsietí a z Contact Chainu (C-Chain), ktorý slúži ako konverzný blockchain kompatibilný so všetkými dôležitými nástrojmi Etherea. Na tento reťazec môžu používatelia migrovať a vytvárať na ňom svoje decentralizované aplikácie.

Všetky tri blockchainy sú overované a zabezpečené prostredníctvom hlavnej siete protokolu, ktorá sa nazýva ako Primary Network. Hlavná sieť protokolu predstavuje druh podsiete (subnet), ktorá overuje všetky zabudované blockchainy fungujúce na platforme Avalanche.

Kľúčovým rozdielom medzi Avalanche a inými decentralizovanými sieťami je konsenzuálny protokol. Avalanche využíva nový prístup ku konsenzu, ktorý funguje na princípe opakovaného náhodného hlasovania čiastkových vzoriek validátorov pre dosiahnutie silných bezpečnostných záruk, rýchlej finality transakcií a vysokej škálovateľnosti bez zásahu do decentralizácie.

Natívny token siete s označením AVAX plní primárnu funkciu spoločného prostriedku výmeny v rámci celého ekosystému Avalanche. Okrem toho je tento token možné stakeovať a podieľať sa tak na zabezpečení siete a inkasovať za to odmeny. Tokenomika projektu je založená na pálení transakčných poplatkov, ktoré zabezpečuje znižovanie množstva tokenov v obehu.

Cosmos (ATOM)

Dalším z projektov, ktorý sa snaží o vytvorenie interoperabilného a vysoko škálovateľného ekosystému, v ktorom budú môcť viaceré blockchainy medzi sebou nezávisle komunikovať je Cosmos. 

Vízia blockchainu Cosmos vychádza z rovnakého predpokladu ako Polkadot, pretože oba protokoly poskytujú rozhranie pre vzájomnú komunikáciu nezávislých blockchainov. Podľa Cosmosu, ktorý sa zameriava na vytvorenie “internetu blockchainov”, bude budúcnosť pozostávať z viacerých blockchainov, ktoré budú musieť medzi sebou vzájomne spolupracovať.

Koncept Cosmosu je postavený na vybudovaní ekosystému sietí, ktoré medzi sebou môžu navzájom zdieľať údaje či prenášať tokeny bez toho, aby do toho musel zasahovať nejaký centrálny orgán. Každá nová a independentná sieť, ktorá vznikne v rámci tohto ekosystému sa nazýva zóna.Táto zóna sa pripojí k takzvanému Cosmos hub, ktorý reprezentuje centrum, ktoré zaznamenáva históriu a aktivitu každej jednej zóny v ekosystéme. Každá z týchto zón však vykonáva svoje funkcie týkajúce sa transakcií, autentifikácie účtov, či distribúcie tokenov nezávisle od Cosmos hubu. Avšak, jednotlivé zóny si navzájom posielajú správy a tokeny cez hub pomocou protokolu nazývaného Inter-Blockchain Communication (IBC).

Cosmos Hub bol úpne prvým proof-of-stake blockchainom v sieti Cosmos, ktorý pôsobí ako ekonomické centrum zabezpečujúce plynulý chod siete. Zjednodušene povedané, hub uchováva informácie o všetkom, čo sa deje v rámci siete. Rovnako tak uchováva informácie o aktivitách, ktoré sa vykonávajú medzi paralelnými blockchainami prepojenými pomocou siete Cosmos.

Cosmos využíva konsenzuálny algoritmus Proof-of-Participation, ktorý patrí do skupiny Proof-of-Stake algoritmov. Tento algoritmus je označovaný aj ako Tendermint a vyznačuje sa najmä svojou vysokou škálovateľnosťou a rýchlosťou dosiahnutia konsenzu.


Okrem toho sieť disponuje svojou vlastnou sadou vývojárskych nástrojov s označením Cosmos SDK, ktoré umožňujú vývojarom po celom svete vytvárať svoje vlastné blockchainy. Vývojári môžu pri vytváraní vlastných blockchainov vytvárať svoje vlastné vývojárske moduly, alebo môžu použiť vopred pripravené moduly, ktoré môžu testovať pred spustením ich vlastnej siete.

Natívny token s označením ATOM je dôležitým nástrojom riadenia siete, pretože je jediným tokenom, ktorý je možné stakeovať v Cosmos Hube. Validátori, ktorí tento token stakeuju, sa podieľajú na zabezpečení celej siete, za čo inkasujú odmeny vo forme tokenov ATOM.

Solana (SOL)

Kryptomenou, ktorej popularita a cena v uplynulom roku doslova explodovala je Solana. V priebehu jedného roka vzrástla hodnota natívneho tokenu SOL o viac než 45 000 % a jej popularita trhala rekordy na všetkých sociálnych sieťach. Čo však stojí za významným úspechom tohto projektu?

Komplexná vývojová koncepcia projektu je od počiatku postavená na vyriešení „trojitej dilemy“, s ktorou zápasia viaceré blockchainové platformy, vrátane Ethereum – vysoké poplatky, nízka škálovateľnosť a bezpečnostné obavy. Hlavným cieľom Solany je tieto obmedzenia eliminovať, a to všetko bez nutnosti zásahu do decentralizácie a bezpečnosti siete.

Solana je decentralizovaný Proof-of-Stake blockchain, ktorý je open-source a ktorý poskytuje vývojárom a inštitúciám prostredie pre vytváranie najrôznejších decentralizovaných aplikácií. V súčasnej dobe je Solana jedným z najškálovateľnejších programovateľných blockchainov, a preto je považovaný za jedného z najvážnejších konkurentov Etherea.

Vznik Solany sa datuje ešte do roku 2017, kedy jej zakladateľ, Anatoly Yakovenko, prvykrát predstavil koncept Proof-of-History, na ktorom je postavený celý systém efektívneho fungovania siete. Proof-of-History je technika, ktorá zaznamenáva časovú stopu medzi počítačmi v sieti, ktoré si navzájom nedôverujú prostredníctvom takzvaných decentralizovaných virtuálnych hodín. Proof-of-History však nie je konsenzuálnym algoritmom, ale len technikou, ktorá zabezpečuje efektívnejšie využitie času pri potvrdzovaní poradia transakcií.

Koncept Proof-of-History dokázal masívne znížiť potrebný čas na produkciu nového bloku. Zatiaľ čo v sieti Ethereum trvá overenie nového bloku zhruba 15 sekúnd, produkcia nových blokov v sieti Solana prebieha každých 400 až 800 ms, čo masívne ovplyvňuje celkovú priepustnosť siete, vďaka čomu dokáže Solana spracovať až 50 000 transakcií za sekundu. Pre porovnanie, Ethereum ich dokáže spracovať 15 až 20.

Na zabezpečenie svojho blockchainu používa Solana konsenzuálny algoritmus Tower BFT, ktorého súčasťou je delegovaný proof-of-stake (DPoS).

Natívnym tokenom siete Solana je minca s označením SOL, ktorá ma viaceré spôsoby využitia. Okrem stakingu sa SOL používa aj na platenie transakčných poplatkov pri realizácií transakcií aj pri interakcií s decentralizovanými aplikáciami.

Polygon (MATIC)

Posledným a zároveň jediným projektom, ktorý v rámci výberu najväčších konkurentov nezaraďujeme k blockchainom prvej vrstvy (L1) je Polygon, známy pod skratkou MATIC. Polygon je škálovacie riešenie druhej vrstvy (L2), ktoré vzniklo za účelom zabezpečiť rýchlejšie a lacnejšie transakcie pre koncových používateľov.

Polygon funguje ako akýsi paralelný blockchain, ktorý funguje popri hlavnom blockchaine Ethereum. Vďaka tomu, že Polygon podporuje Ethereum Virtual Machine (EVM), je naň možné ľahko prenášať aplikácie, ktoré už fungujú na sieti Ethereum. Tieto aplikácie vďaka tomu fungujú rovnako na Polygone ako na samotnom Ethereu, čo umožňuje používateľom robiť rovnaké aktivity, aké umožňuje hlavná sieť, akurát za zlomok pôvodnej ceny, ktorú by používateľ zaplatil na hlavnej sieti Ethereum.

Hlavným cieľom tohto protokolu je však vytvoriť akýsi “internet blockchainov” na sieti Ethereum. To znamená, že Polygon sa usiluje o vytvorenie ekosystému blockchainov, ktoré budú kompatibilné nie len medzi sebou, ale aj so sieťou Ethereum.

Pre dosiahnutie tohto cieľa disponuje Polygon vlastnou sadou vývojárskych modulov Polygon SDK zameraných na podporu vytvárania nových blockchainov. Sieť polygon podporuje dva základné typy reťazcov, a to samostatné blockchainy, ktoré fungujú na reťazci Matic Proof-of-Stake a sú kompatibilné s Ethereum a riešenia druhej vrstvy, akými sú napríklad Optimistic Rollups alebo ZK-Rollups.

Blockchainy vytvorené pomocou modulov Polygonu sú nakonfigurované tak, aby ťažili z využitia sidechainu Matic Proof-of-Stake, ktorý za pomoci sieťových validátorov úrýchľuje transakcie a zároveň znižuje poplatky, pričom však všetky dôležité operácie dokončuje na hlavnom reťazci Ethereum.

Architektúra siete Polygon pozostáva zo štyroch základných vrstiev, medzi ktoré patrí Vrstva Ethereum, ktorá je súborom inteligentných zmlúv, ktoré sú implementované v sieti Ethereum, Bezpečnostná vrstva, ktorá poskytuje možnosť využitia služieb validátorov na zabezpečenie blockchainov operujúcich na Polygone, Vrstva polygónových sietí, ktorá je tvorená celým ekosystém blockchainových sietí vybudovaných na Polygone a z Exekučnej vrstvy, ktorá vykonáva operácie v rámci jednotlivých reťazcoch v systéme Polygon. V poslednej vrstve je implementovaný Ethereum Virtual Machine, ktorý uskutočňuje exekúciu týchto operácií.

Natívnym tokenom Polygonu je token s označením $MATIC, ktorý je základným funkčným nástrojom celého systému. Tento token sa používa nielen na platenie poplatkov a uskutočňovanie platieb medzi používateľmi, ale aj ako nástroj zabezpečenia siete. Majitelia tokenov $MATIC môžu svoje tokeny uzamknúť do siete, podieľať sa tak na zabezpečení a inkasovať za to odmeny.

Ethereum naďalej dominuje

S rastúcou konkurenciou a rozvojom sektorov decentralizovaných financií a NFT bude určite vznikať ešte mnoho alternatív, ktoré sa budú snažiť byť takzvaným Ethereum killerom. Ekosystém Ethereum a jeho používateľská základňa je však už tak obrovská, že len masívna chyba alebo zlyhanie siete by mohli Ethereum pripraviť o jeho prvenstvo medzi smart kontraktovými platformami. Navyše, s príchodom aktualizácie Ethereum 2.0 , ktoré zníži energetickú náročnosť a zároveň zvýši škálovateľnosť sa Ethereum stane ešte príťažlivejším aktívom, ktoré pravdepodobne niekoľko významných konkurentov navždy pochová.

Avatar Autor
David Stancel

David sám sebe považuje za kryptoměnového evangelistu. Dlouhodobě se zajímá o kryptoměny, DeFi a blockchain. CTO Fumbi.

Líbí se vám článek? Podpořte nás kávou.

Naše články píšeme po nocích a občas musíme spánkový deficit dohnat šálkem kávy. Budeme rádi, když nás na jeden pozvete.

☕️ Chci vás pozvat!